El ple de l’Ajuntament aprova el pressupost municipal d’aquest 2022

0
64

L’Ajuntament de la Llagosta ha aprovat el pressupost municipal del 2022 durant un ple extraordinari que que va recuperar les sessions presencials, després de dos anys de sessions virtuals. El pressupost municipal d’aquest any serà de 14.417.919 d’euros. Està previst destinar a inversions 2.661.225 euros.

L’equip de govern municipal es planteja l’exercici pressupostari del 2022 com el primer de la sortida de la pandèmia amb la voluntat municipal de recuperar certa normalitat després de dos anys molt difícils. Es manté una forta aposta per les partides de serveis socials, garantint la seva correcta prestació així com la resposta a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària.

El pressupost del 2022 s’incrementa en relació al del 2021 gràcies a l’augment dels ingressos, sobretot a causa de l’increment del suport del Govern Central als municipis. La regidora d’Hisenda, Conchi Jiménez, va indicar que “la recuperació econòmica ha permès recuperar la capacitat tributària normal de l’Ajuntament, tot i això, es vol mantenir un estat d’ingressos realista, sense especular amb la situació de creixement econòmic i aplicant, com fem sempre, el principi de prudència”.

Jiménez va destacar que l’equip de govern “ha treballat amb molt esforç també per aconseguir el màxim de subvencions possibles per ajudar les arques municipals amb les transferències d’altres administracions públiques. Es continuarà treballant al llarg de tot l’any per aconseguir totes les subvencions i ajudes que aquest Ajuntament pugui rebre”. Per la banda de la despesa, aquesta augmenta per fer front a totes les necessitats que la ciutadania demanda, millorant els serveis que des de l’Ajuntament s’ofereixen, amb un compromís de qualitat que es vol reforçar.

El pressupost va ser aprovat amb els vots a favor del grup municipal socialista i de Ciutadans i les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya i La Llagosta en Comú.

Es mantenen els Pressupostos participatius com a mecanisme de governança que busca la participació de la ciutadania en l’administració municipal amb l’elecció de propostes que s’executaran aviat. La regidora d’Hisenda va explicar que hi ha un compromís amb l’oposició per executar els projectes el més aviat possible durant aquest any, de manera que aquest no interfereixin en la campanya electoral del proper any.

Un dels àmbits en els quals es vol recuperar la normalitat és en la programació cultural, i també en l’àmbit de festes, que havien estat un dels grans perjudicats per la situació pandèmica. També es recuperen totes aquelles activitats que s’havien deixat de fer a causa de la pandèmia, com per exemple els tallers del Casal d’Avis.

Al capítol d’inversions es destinaran 2.661.225 euros, que es distribueixen en tres eixos principals: la transició energètica i la millora mediambiental; la seguretat ciutadana i la millora de la via pública; i els equipaments municipals.

El pressupost preveu 232.000 euros en instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum al Complex Esportiu Municipal El Turó i l’edifici de Can Pelegrí. També es preveu continuar amb la renovació d’enllumenat públic, passant a tecnologia led, i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb una capacitat de 8 vehicles.

A l’apartat de seguretat ciutadana es destinaran 40.000 euros per ampliar el projecte de càmeres de seguretat previst en el pressupost de 2021 i que encara està pendent d’execució. També hi ha una partida de 200.000 euros destinada a la millora de les instal·lacions de la Policia Local.

Quant a la via pública es destinaran 486.225 euros a l’asfaltat de carrers, renovació de paviments, millora de clavegueram i compra de mobiliari urbà com bancs o papereres.

La millora d’equipaments té una partida de 486.000 euros, que inclouen reformes i millores al Centre Cultural, a Can Pelegrí, al Nou Casal i al CEM El Turó. Malgrat ser competència de la Generalitat, l’Ajuntament també preveu realitzar millores al Centre de Formació d’Adults i als centres educatius per un import de 56.000 euros.

Finalment, es fa una reserva de 750.000 euros per comprar sòl privat amb l’objectiu de destinar-ho a usos públics que donin resposta a les necessitats futures de la Llagosta.

Durant el ple d’ahir també es va aprovar el pressupost de l’empresa pública Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni amb uns ingressos de 953.300,22 euros i unes despeses de 952.897,73.

L’alcalde, Óscar Sierra, va indicar que “de mica en mica el nostre pressupost es va fent més gran, no perquè vulguem gastar més, sinó perquè trobem els recursos necessaris” que permeten incrementar la despesa. Sierra va afegir que és “un pressupost equilibrat, realista, però per primer cop comencem a mirar cap al futur, perquè tenim els ingressos necessaris”. L’alcalde va destacar els diferents àmbits d’actuació com poden ser la inversió en equipaments públics, en matèria mediambiental, l’increment del patrimoni municipal, les actuacions en seguretat ciutadana, cultura, gent gran i memòria històrica, entre d’altres.

La portaveu del grup municipal d’ERC, Cristina Segura, va mostrar el desacord del seu grup en diverses matèries, com ara el pressupostat en matèria de recollida de residus i de neteja viària, algunes partides d’inversió que s’arrosseguen de fa anys o la manca d’actuacions al polígon industrial. Segura va manifestar a l’equip de govern el seu agraïment per haver tingut en compte “determinades proposicions que des d’Esquerra es van fer, com les partides dedicades a dues mocions que vam presentar, la creació d’un punt commemoratiu i d’ofrenes per a la Diada de l’Onze de Setembre i l’altre pel que fa al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal. Així com el desglossament de les subvencions destinades a les entitats”.

La regidora de LLEC, Eva Miguel, va dir que “com cada any hi ha coses bones i altres, no dolentes, però que no estem tant d’acord i es poden treballar en aquest pressupost. Ens trobem que any rere any la recollida de residus creixi de manera superlativa, que la neteja viària pugi de la mateixa manera desorbitada, que tenim moltes inversions en projectes però cap per a la millora del polígon industrial, punt clau per la recaptació de diners”.

Jorge Sabanza. Regidor de Ciutadans, va manifestar que “nosaltres hem donat suport a tots els pressupostos durant la covid i ara que estem sortint, aquest pressupost el veiem força bé. Sabem que queden coses per fer i esperem que els propers pressupostos vagin millorant altres zones del poble”.

El Ple va aprovar per unanimitat la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’any 2022 i un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. A la sessió plenària es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, amb un resultat positiu ajustat d’1.128.716,30 euros. El romanent de tresoreria total és de 3.655.365,95 euros, que, un cop deduïda la provisió d’insolvències i l’excés de finançament afectat, ascendeix a la quantitat positiva d’1.531.172,77 euros.

Publicitat