Divendres, 19 juliol 2024
28.5 C
La Llagosta

Avui dimecres se celebra el ple ordinari d’octubre

L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà avui dimecres, a partir de les 19.30 hores, el ple ordinari d’octubre. Durant la sessió, se sotmetran a aprovació de forma inicial les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2024.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, es proposa la revisió del tipus corresponent als béns urbans al 0,925, la qual cosa suposa un increment del 4,64% respecte al tipus aplicat durant l’exercici 2023, i la dels béns de naturalesa rústica al 0,90, amb un increment del 8,50%, tenint present que aquest darrer percentatge no s’havia modificat des del 2017.

Respecte a la taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus, es proposa un increment de la tarifa del 16%, malgrat que la previsió d’increment dels costos per a l’exercici 2024 és molt superior. Aquest camí és necessari per apropar-nos a la recaptació necessària per a la cobertura total dels costos, segons explica l’equip de govern. Amb l’entrada en vigor de la Llei 7/2022 que obliga a que el servei no sigui deficitari, l’equip de govern no vol que el 2025 hi hagi un increment del 50%. Per tant creu que és millor aplicar aquests increments progressius per arribar al 2025 amb els deures més o menys fets.

En el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, se suprimeix l’article referent a la bonificació potestativa a favor dels titulars de vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. L’Ajuntament vol donar suport a les ajudes més enfocades en millores mediambientals, motivant la reducció de vehicles més contaminants.

A l’Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per a la prestació dels serveis del Complex Esportiu Municipal El Turó, es proposta l’increment en un 4% de la majoria de les tarifes amb l’objectiu de reduir el dèficit entre la recaptació per les tarifes dels usuaris i els costos del servei, per reduir les necessàries aportacions municipals.

Durant la sessió, també està previst aprovar definitivament el pla de viabilitat previ a la tramitació del contracte de concessió d’obres per a la reforma i posterior explotació del Mercat Municipal de la Llagosta.

Un altre dels punts del ple serà la proposta per tal que José Manuel Blázquez Giménez sigui nomenat Jutge de pau titular de la Llagosta per als propers quatre anys.

El Ple també aprovarà el manifest institucional del 25 de novembre, Dia internacional de lluita per a l’eliminació de les violències masclistes 2023.

Durant la sessió, també se sotmetrà a aprovació inicial l’estructura de costos del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de la Llagosta. Es tracta d’un tràmit previ a la preparació del contracte de concessió del servei.

Avui també s’aprovarà el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la gestió i la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per als anys 2024 i 2025.

També se sotmetrà a aprovació la revisió de les tarifes per a l’any 2023 corresponents als serveis funeraris que es presten al municipi de la Llagosta amb un increment d’un 5,30%.

El ple finalitzarà amb l’habitual torn de precs i preguntes. La sessió podrà ser seguida pel canal de YouTube de l’Ajuntament de la Llagosta (https://www.youtube.com/watch?v=RJQY3CrcrZ0) i per Ràdio La Llagosta Emissora Municipal.

Publicitat

Publicitat

Més notícies