L’Ajuntament aprova la congelació dels impostos municipals del 2021

0
392

L’Ajuntament va aprovar de forma inicial ahir durant un ple extraordinari per videoconferència les ordenances fiscals de 2021 amb el vot a favor dels regidors de l’equip de govern socialista i l’abstenció de l’oposició (ERC, LLEC i Cs). “Es congelen la gran majoria dels impostos, taxes i preus públics per tal de no agreujar les dificultats econòmiques que ja estan patint la ciutadania i el comerç local per la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19”, va dir durant la sessió la regidora d’Economia i Hisenda, Conchi Jiménez.

Durant la seva intervenció, Jiménez va destacar la congelació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa per a la recollida d’escombraries i neteja viària. Pel que fa a aquesta darrera taxa, l’Ajuntament fa un esforç molt important. Els informes tècnics preveuen un increment del 6’58% dels costos del servei per a l’exercici 2021, el qual s’hauria de sumar al percentatge d’increment de la tarifa que s’hauria d’haver aplicat per a l’exercici 2020 i que no es va fer amb la previsió de consolidar-ho en dos anys, que concretament seria d’un 7’79% més. “Així, es congela la tarifa corresponent a la prestació del servei de recollida d’escombraries i neteja viària, quan en realitat correspondria un increment per a l’exercici 2021 del 14’37%”, va explicar la regidora d’Economia.

L’Ordenança fiscal reguladora del preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària és l’única en la qual es fa la revisió de les tarifes a l’alça. Aquest increment ve justificat per l’assimilació dels preus previstos a l’ordenança amb els preus adjudicats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la darrera licitació del servei de la qual s’ha derivat un increment dels preus amb la nova empresa adjudicatària respecte els aprovats a la licitació anterior. Les tarifes d’aquesta ordenança ja van tenir una revisió, en aquell cas a la baixa, durant l’exercici 2019, que va suposar una rebaixa molt important en les diferents tarifes aplicades.

En el cas de l’IBI, s’incorpora una bonificació del 50% per als béns immobles d’ús residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada. A l’Ordenança reguladora de la plusvàlua, s’ha incorporat un petit canvi de redactat proposat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que les liquidacions no siguin en cap cas superiors al possible increment de valor dels immobles.

L’alcalde, Óscar Sierra, va destacar que “es congelen tots els impostos i l’únic servei que s’actualitza és una tarifa de copagament establida pel Consell Comarcal”.

El portaveu del grup municipal d’ERC, Xavier Cols, va demanar que l’Ajuntament “assumís la pujada del Servei d’Atenció Domiciliària” i va ser molt crític amb el Consell Comarcal.

Per la seva part, la regidora de LLEC, Eva Miguel, es va mostrar a favor de la congelació dels impostos, “però no de la pujada del Servei d’Atenció Domiciliària”.

D’altra banda, al ple també va aprovar una proposta per sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la delegació de la competència sancionadora per a la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions de caràcter lleu, previstes al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

El ple es pot veure a Youtube en el següent enllaç https://youtu.be/S18YK3e3U04

Publicitat