L’alcalde signa el decret del cartipàs del nou mandat

0
107

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ja ha signat el decret del nou cartipàs. Avui, a partir de les 19.30 hores, se celebrarà un ple extraordinari durant el qual s’explicarà la distribució de les diferents responsabilitats del govern local.

Durant aquest mandat, Concepción Jiménez Cruz serà regidora d’Economia i Hisenda i Recursos Humans; Francisco Javier Ruiz Escobar, de Societat del Coneixement, Cultura i Educació; Jordi Jiménez Rodríguez, de Serveis Municipals, Via Pública i Equipaments, Mobilitat i Habitatge; Antonia Illescas Martínez, de Gent Gran, Cooperació i Solidaritat i Serveis Socials; Mariano García Cividanes, de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència, Salut Pública i Actes Populars i Tradicions; Antonio Jesús García Robledo, d’Esports; Marc Ruiz Llorente, d’Urbanisme i Planificació Estratègica, Comunicació i Transparència, Atenció a la Ciutadania i Participació Ciutadana; Melania Beltrán Gutiérrez, d’Igualtat, Benestar Animal i Educació Secundària i Formació Contínua; Judith Robles Lafuente, d’Ocupació i Promoció Econòmica i Infància; Núria Guerrero Baso, de Diversitat i Ciutadania i Joventut; Raúl Valero Martínez, d’Indústria; i Isabel María Rodríguez Mañas, de Medi Ambient i Sostenibilitat i Comerç i Consum.

L’àrea de Planificació i Territori estarà presidida per Jordi Jiménez i Marc Ruiz serà el vicepresident. L’àrea d’Economia, Administració i Comunicació tindrà a Conchi Jiménez com a presidenta i a Francisco Javier Ruiz com a vicepresident; i l’àrea de Serveis a les Persones estarà presidida per Mariano García i Antonia Illescas serà la vicepresidenta.

Concepción Jiménez Cruz és la primera tinenta d’alcalde; Mariano García Cividanes, el segon; Jordi Jiménez Rodríguez, el tercer; Antonia Illescas Martínez, la quarta; i Francisco Javier Ruiz Escobar, el cinquè.

Els membres de la Junta de Govern Local seran Óscar Sierra, Concepción Jiménez Cruz, Mariano García Cividanes, Jordi Jiménez Rodríguez, Antonia Illescas Martínez i Francisco Javier Ruiz Escobar. També formaran part d’aquest òrgan amb veu i sense vot Antonio Jesús García Robledo, Marc Ruiz Llorente, Melània Beltrán Gutiérrez, Judith Robles Lafuente, Núria Guerrero Baso, Raúl Valero Martínez i Isabel María Rodríguez Mañas.

L’alcalde, Óscar Sierra, i el regidor Jordi Jiménez estaran a dedicació exclusiva i la regidora Antonia Illescas, a dedicació parcial.

Durant aquest nou mandat, els plens ordinaris se celebraran l’últim dijous de mes a partir de les 19.30 hores.

Publicitat