Divendres, 02 desembre 2022
8.2 C
La Llagosta

El Consell Comarcal presta servei domiciliari a 452 persones

El Consell Comarcal del Vallès Oriental està prestant actualment servei d’atenció domiciliària a 452 persones. Són 26 els ajuntaments, entre ells el de la Llagosta, que tenen signat conveni de gestió del servei d’atenció domiciliària amb el Consell Comarcal.

El servei actualment està reajustant-se a les urgències i mira d’atendre a les noves necessitats que s’estan donant en aquests moments, com les compres de medicaments a farmàcies. Amb les tres entitats proveïdores del servei (Fundació Aymar i Puig, Accent Social, S.L. i UTE Mayores Servicios_people plus) el Consell Comarcal està fent una intensa i continuada coordinació telefònica per tal d’informar i compartir les recomanacions i protocols del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Ministerio de Derechos Sociales, i fer seguiment de les mesures que s’estan duent a terme d’autoprotecció per a les treballadores i de prevenció i detecció de persones ateses.

Les empreses han rebut les indicacions i recomanacions en relació a com protegir i prevenir a les treballadores i a les pròpies persones beneficiàries del servei. La coordinació amb les empreses és intensa i contínua per fer seguiment de l’estat dels serveis i de les necessitats que van sorgint, entre elles, les necessitats de material de protecció. Des del Departament d’Acció de la Generalitat, s’ha disposat una plataforma, Marketplace empresarial Covid-1, on les entitats poden contactar amb empreses proveïdores que disposen del material que requereixen.

El SAD del Consell Comarcal està atenent a les persones que requereixen suport per a les activitats bàsiques diàries i instrumentals, tant de cura de la persona i la llar com la neteja de la llar, a excepció d’aquelles persones que per voluntat han sol·licitat voler interrompre el servei durant aquest període. En aquests casos la professional referent de Serveis Socials ha estat informada en tot moment d’aquestes baixes temporals i s’ha informat de la situació personal i familiar per confirmar que són persones que compten amb suport familiar i que serà el seu entorn familiar i de convivència qui cuidarà d’elles i cobriran les seves necessitats d’atenció.

D’altra banda, també s’ha fet un treball conjunt amb els serveis socials i les empreses per tenir identificades aquelles persones més vulnerables, que, en cas que en algun moment fos necessari reorganitzar el servei, serien les que rebrien una atenció prioritària. De les 452 persones que s’està atenent, 13 són casos que s’han iniciat d’urgència per diversos motius, com el tancament de centre de dia, retorn al domicili per alta hospitalària fruit de no poder romandre a l’hospital, dificultats per part de les famílies de poder atendre les seves necessitats, etc…

Publicitat

Publicitat