El 8 d’octubre es farà la presentació del projecte de pressupostos participatius

0
86

El Saló de plens de l’Ajuntament de la Llagosta acollirà el dia 8 d’octubre a les set de la tarda la presentació oberta a tota la ciutadania del projecte de pressupostos participatius. Per primera vegada a la nostra localitat, els veïns i les veïnes podran decidir directament a què es destina una part del pressupost municipal. En concret, podran presentar propostes amb una despesa màxima de 30.000 euros.

Els pressupostos participatius són un mecanisme efectiu de diagnosi i propostes per al benestar social de la ciutadania i una oportunitat per implicar els veïns i les veï­nes en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics. Aquest procés permetrà als ciutadans i ciutadanes proposar, debatre i decidir el destí d’una part de la partida d’inversions de l’Ajuntament de la Llagosta. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat.

Qualsevol persona, grup o entitat podrà presentar propostes entre el 14 d’octubre i el 15 de novembre per via telemàtica, a la pàgina web de l’Ajuntament, o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OA­C­). Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal, com per exemple millores d’espais públics, l’adquisició de mobiliari urbà o millora d’equipaments, etc.

Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament amb un cost màxim de 30.000 euros i que compleixin els requisits següents: tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal, donar resposta a una necessitat concreta, fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats, ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent, ser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comporti pressupostos i despeses posteriors.

Una vegada recollides totes les propostes, el grup motor del procés de pressupostos participatius, format per tècnics de l’Ajuntament i regidors de l’equip de govern municipal, les validarà i les organitzarà per temàtiques a partir dels següents criteris: ser un projecte sostenible i amb visió de ciutat, ser de competència municipal, no contradir els plans aprovats, respectar el marc jurídic i legal existent, ser considerada una inversió, no superar el límit pressupostari destinat, no representar un cost addicional en futurs pressupostos ni crear dependència, no contemplar subvencions a entitats ni el finançament de projectes no municipals ja existents, ser projectes equitatius des del punt de vista de gènere, ser projectes que no provoquin exclusió social i haver entrat el projecte dins del termini. Posteriorment, una comissió tècnica valorarà la seva viabilitat tècnica, econòmica, legal i urbanística.

Abans del 29 de gener, es farà una sessió pública amb la presentació de totes les propostes validades. Entre el 29 de gener i el 16 de febrer de 2020 es votarà. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Llagosta. Les votacions es realitzaran de forma telemàtica al web municipal (www.llagosta.cat). Si alguna persona no disposa d’Internet, podrà votar a l’OAC.

Una vegada finalitzat el termini de votacions, s’elaborarà una llista amb totes les propostes finalistes i els vots obtinguts i es presentarà en un acte públic.

Després es farà l’estudi i la planificació tècnica per part dels serveis municipals corresponents de la proposta o propostes guanyadores i es tramitaran, si fos necessari, les licitacions oportunes per executar-les.

L’Ajuntament ha posat en marxa una pàgina web dels pressupostos participatius a la qual es pot acceder mitjançant aquest enllaç.

Publicitat