Dimarts, 29 novembre 2022
8.9 C
La Llagosta

L’Ajuntament aprovarà avui les ordenances fiscals de 2021

L’Ajuntament celebrarà avui, a les 19.30 hores, un ple extraordinari per videoconferència per aprovar inicialment les ordenances fiscals de 2021. La proposta de l’equip de govern municipal passa per la congelació de la majoria dels impostos, taxes i preus públics per tal de no agreujar les dificultats econòmiques que ja estan patint la ciutadania i el comerç local per la crisi ocasionada per la pandèmia de la Covid-19.

El govern local destaca la congelació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa per a la recollida d’escombraries i neteja viària. Pel que fa a aquesta darrera taxa, l’Ajuntament farà un esforç molt important. Els informes tècnics preveuen un increment del 6’58% dels costos del servei per a l’exercici 2021, el qual s’hauria de sumar al percentatge d’increment de la tarifa que s’hauria d’haver aplicat per a l’exercici 2020 i que no es va fer amb la previsió de consolidar-lo en dos anys, que concretament seria d’un 7’79% més.

Així, es congelarà la tarifa corresponent a la prestació del servei de recollida d’escombraries i neteja viària, quan en realitat correspondria un increment per a l’exercici 2021 del 14’37%.

L’Ordenança fiscal reguladora del preu públic del Servei d’Atenció Domiciliària és l’única en la qual es proposa la revisió de les tarifes a l’alça. Aquest increment ve justificat per l’assimilació dels preus previstos a l’ordenança amb els preus adjudicats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental amb la darrera licitació del servei de la qual s’ha derivat un increment dels preus amb la nova empresa adjudicatària respecte als aprovats a la licitació anterior. Les tarifes d’aquesta ordenança ja van tenir una revisió, en aquell cas a la baixa, durant l’exercici 2019, que va suposar una rebaixa molt important en les diferents tarifes aplicades.

En el cas de l’IBI, s’incorpora una bonificació del 50% per als béns immobles d’ús residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada.

A l’Ordenança reguladora de la plusvàlua, s’ha incorporat un petit canvi de redactat proposat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per tal que les liquidacions no siguin en cap cas superiors al possible increment de valor dels immobles.

D’altra banda, al ple també està previst aprovar una proposta per sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la delegació de la competència sancionadora per a la tramitació dels expedients sancionadors per infraccions de caràcter lleu, previstes al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

El ple es podrà veure per Youtube al següent enllaç: https://youtu.be/S18YK3e3U04

Publicitat

Publicitat