Lleu increment de l’atur a la Llagosta durant el mes de març

0
129

L’atur a la Llagosta es va incrementar al mes de març en tres persones. A final del mes passat hi havia registrats a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), 1.030 veïns i veïnes de la nostra localitat. La taxa de d’atur se situa en el 15,95%

Al mes de març, la desocupació va afectar bàsicament a les dones, ja que l’atur femení va registrar quinze dones més sense feina, mentre que el masculí va baixar en dotze. Així el nombre de llagostenques aturades és de 589 i el d’homes de 441.

Per edats, l’atur ha estat força desigual durant el mes passat. Els que més han variat són les persones que tenen entre 40 i 44 anys, que han disminuït en dotze, i la franja de 45 a 49, que s’ha incrementat en deu. Aquest darrer és el col·lectiu més nombrós, amb 156 persones aturades, mentre que els menors de 20 anys només són onze les persones desocupades.

Per durada en situació d’atur, també s’han registrat valors desiguals. L’increment més destacat s’ha donat entre les persones que porten entre dote i quinze mesos sense feina, que en són 32 més i ja arriben a les 142; seguides de les que fa entre 18 i 21 mesos que estant buscant treball, que pugen en 23. El col·lectiu més nombrós és el format per les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur, que ja arriben a les 292, setze més que al febrer. A l’altre extrem, hi ha la disminució de persones que porten de nou a dotze mesos sense feina, que han baixat en 31; i les que fa entre tres i sis mesos que estan a l’atur, que en són 23 menys.

El comportament de l’atur per sectors ens mostra que durant el mes de març tant la indústria com els que s’incorporen al mercat del treball, han crescut en tres persones en cada cas, mentre que els sectors agrícola, de la construcció i el de serveis, l’atur ha disminuït en una persones per sector.

Tant al Vallès Oriental com a Catalunya, la tendència ha estat contrària a la Llagosta. A la nostra comarca, l’atur va baixar al març en 138 persones i el nombre d’aturades es va situar en 26.606, amb una taxa d’atur del 13,39%. A Catalunya, la desocupació va baixar en 6.390 persones i el registre d’inscrites a l’OTG es va quedar en les 505.900.

Publicitat