Més de 5.500 visites en el primer any de funcionament del Portal de transparència

0
91

En el primer any de funcionament, el Portal de transparència de l’Ajuntament de la Llagosta ha registrat 5.520 visites. Els apartats més consultats han estat per ordre la gestió econòmica, contractes, convenis i subvencions i informació institucional i organitzativa. El Portal de la transparència es va posar en marxar l’1 de gener de 2016 i conté tot tipus d’informació sobre l’Ajuntament de la Llagosta a l’abast de la ciutadania.

En l’apartat econòmic, es pot consultar el pressupost de l’any en curs i l’històric dels darrers anys amb una presentació amb gràfics i disposa de dades obertes per al seu tractament. També, es pot tenir accés a dades sobre l’endeutament municipal i sobre el patrimoni de l’Ajuntament.

En l’àrea institucional i organitzativa, hi ha informació sobre la composició de l’Ajuntament, els càrrecs electes i la plantilla municipal. També es publiquen les convocatòries de personal i la relació de contractes temporals.

A l’apartat d’acció de govern i normativa, es publiquen totes les convocatòries i actes dels plens i les convocatòries i acords de la Junta de Govern Local, els decrets, totes les ordenances municipals, la normativa urbanística, així com el planejament urbanístic.

En contractes, convenis i subvencions, hi ha informació sobre els contractes públics, el registre de factures i la relació de proveïdors. També, es poden consultar els convenis i les subvencions amb les entitats i les ajudes socials.

Al Portal de transparència, també s’ofereix la informació sobre els tràmits i serveis municipals.

Algunes dades són actualitzades setmanalment i altres amb un periodicitat trimestral o anual.

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot demanar a l’Ajuntament tenir accés a informació municipal que no aparegui al Portal de la transparència dins dels marges establerts per la Llei de la transparència. Al Portal de la transparència es pot accedir a través del web municipal (www.llagosta.cat).

Publicitat