Dimarts, 21 maig 2024
15.9 C
La Llagosta

Bona acceptació dels canvis introduïts a la Festa Major de la Llagosta

engreskada 2015 webMés d’un 80% de la població enquestada per l’Ajuntament de la Llagosta es mostra mot satisfeta o bastant satisfeta amb la Festa Major d’aquest any. Aquest és un dels resultats de l’enquesta realitzada pel Consistori entre el 28 de setembre i el 2 d’octubre sobre la valoració de la Festa Major.

El qüestionari es va realitzar a peu de carrer a un total de 374 persones majors de 15 anys. El 55,6 % creu que la Festa ha millorat, el 23,3 % que està igual i el 19,8 % que ha empitjorat. El qüestionari també feia incidència al canvi d’ubicació de l’espai de concerts al costat del Centre Cultural, en aquest cas, un 66 % veu encertada aquesta decisió, un 21 % considera que ha estat una decisió dolenta o molt dolenta i un 13 % no té opinió al respecte.

Sobre el fet que el carrer de l’Estació es convertís en un espai lliure, un 58,8 ho veu bé o molt bé, per contra, un 32,4 % no ho considera així i el 8,9 % restant no opina.

La nota mitjana que la ciutadania dona a la Festa Major 2015 de la Llagosta és d’un 6,8. L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, considera “que és una bona nota” i que s’ha de treballar perquè “la gent pugui viure com seva la Feta Major i acabi tenint una bona percepció.”

A més de l’enquesta realitzada a peu de carrer, el Consistori també ha realitzat un qüestionari adreçat als veïns dels voltants de la plaça de l’alcalde Sisó Pons. Concretament, l’enquesta s’ha fet al veïnat dels números 1 al 15 del carrer de la Serra de Marina; els números 6, 8 i 10 del carrer de Mogoda i els números parells del 8 a 18 del passeig de Joan Miró. En aquest cas, 49 persones han contestat a les preguntes.

El 47,9% dels enquestats han viscut el canvi d’ubicació dels concerts mal o molt malament. El 45,7% de les persones que han contestat l’han viscut bé o molt bé i el 6,3% no opina. Una de les qüestions plantejades feia referència a la via pública, en aquest cas, el 87% està satisfet amb la neteja feta a la zona i el 66,7% opina que la protecció dels accessos als habitatges ha estat satisfactòria.

Sobre les molèsties que els pugui haver causat l’espai de concerts, el veïnat dels voltants de la plaça considera en un 53,3% que el descans de la seva família s’ha vist molt afectat durant la Festa Major, el 24,4% diu que el descans s’ha vist poc afectat i un 22,2% no ha vist afectat el descans durant els dies de festa.

Per últim, el 58,3% dels enquestats estan d’acord amb la afirmació «Malgrat els possibles inconvenients, crec que el nou espai de concerts ofereix molts avantatges per al públic assistent». Un 35,4% es mostra en desacord.

El resultats de l’enquesta es poden consultar al web municipal www.llagosta.cat.

Publicitat

Publicitat

Més notícies