Dimarts, 27 febrer 2024
14.3 C
La Llagosta

Nou recurs de l’Ajuntament de la Llagosta per l’operació urbanística de Valentine

L’Ajuntament de la Llagosta ha presentat un recurs de reposició contra el decret del Consistori de Montcada que desestima les seves al·legacions a l’aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació urbanística del PMU de l’àmbit de la indústria Valentine. L’Ajuntament de la nostra localitat recorda que l’operació urbanística que va possibilitar el trasllat de Valentine a Can Milans ha estat declarada nul·la pels tribunals. Per tant, la transformació dels antics terrenys de Valentine, al nucli urbà de Montcada, en zona residencial ha de ser igualment declarada nul·la de ple dret atès que no respecta la naturalesa pública de la potestat urbanística ni té en compte l’interès públic.

El Consistori de la Llagosta reitera, un cop més, la seva més absoluta disconformitat amb la planificació i ordenació urbanística que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha dut a terme amb el trasllat de la indústria Valentine i com continua afavorint interessos privats en detriment dels interessos públics i dels ciutadans del seu municipi i dels municipis colindants.

Des de la Llagosta, es recorda que l’Ajuntament de Montcada i Reixac va facilitar la sortida d’aquesta indústria del centre del municipi per poder regenerar l’àmbit i establir una zona residencial, actuació gens qüestionable d’entrada i que s’ha dut a terme en molts municipis de Catalunya. Ara bé, “la tramitació dels instruments de planejament urbanístic que s’ha realitzat, mitjançant el fraccionament en dos sectors (modificacions puntuals del PGM del centre del municipi i de Can Milans) no es sustenta jurídicament des de l’òptica del dret urbanístic sinó és per afavorir interessos privats. Això és així perquè l’actuació urbanística de Can Milans no hagués existit si prèviament no s’hagués subscrit un conveni urbanístic entre les parts als efectes de convertir l’àmbit on estava instal·lat Valentine en sòl residencial”.

En haver-se declarat nul·la de ple l’operació urbanística del sector discontinu Can Milans–Can Cuiàs, resulta que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha continuat amb la transformació de l’àmbit del centre del municipi i, per tant, afavorint interessos privats. A més, amb l’agreujant que per mitjà d’una deficient modificació puntual s’incrementa ara l’edificabilitat i densitat del sector sense preveure reserves d’espais lliures. Per tant, de nou, afavorint interessos privats, atès que aquesta mesura només afavoreix als promotors de l’àmbit però, en cap cas, als ciutadans que viuran allà.

L’Ajuntament de la Llagosta assegura que “tot l’exposat ha de comportar necessàriament que es deixi sense efecte l’expedient que ens ocupa fins a la resolució definitiva dels procediments judicials en curs i que s’hauran d’executar necessàriament per part de les administracions competents”.

Publicitat

Publicitat

Més notícies