L’Ajuntament convoca tres places d’agent de Policia Local

0
57

L’Ajuntament de la Llagosta ha obert una convocatòria de provisió, per concurs oposició, de tres places d’agent de Policia Local. Les instàncies es poden presentar a partir d’avui i fins al 4 d’abril a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, a l’edifici del Consistori, en horari de dilluns a divendres al matí, les 8.30 a les 14 hores, i els dimarts i dijous també de les 16 a les 20 hores.

La titulació mínima exigida per accedir a aquests llocs de treball és el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Tècnic Auxiliar o una titulació equivalent. Els interessats han de tenir la nacionalitat espanyola. L’alçada mínima requerida per a les dones és d’1,60 m i per als homes, d’1,65. Cal estar en possessió del permís de conduir B i A1 i no tenir causes penals sense extingir i no haver estat declarat en rebel·lia.

Les bases de la convocatòria es poden recollir a l’Ajuntament de la Llagosta o es poden consultar a l’apartat e-tauler del web municipal, www.llagosta.cat.

Publicitat