Dissabte, 18 maig 2024
18.6 C
La Llagosta

L’Ajuntament aprova de manera inicial les ordenances fiscals per al proper any

El Ple de l’Ajuntament de la Llagosta va aprovar ahir de forma inicial les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 durant el ple ordinari del mes d’octubre. Les dues ordenances més importants que patiran un increment seran la de l’Impost de Béns Immobles i la Taxa de Recollida de Residus Urbans. La proposta de l’equip de govern va ser aprovada amb els vots favorables del PSC i Ciutadans i en contra d’Esquerra Republicana i La Llagosta en Comú.

El tipus de l’Impost de Béns Immobles, concretament de la tarifa corresponent als béns urbans, passarà a ser del 0,859, la qual cosa suposa un increment del 4,76%. Això suposarà que el proper any es pagui entre 0,5 i 2 euros mensuals més per aquest impost.

La tarifa aplicable a la recollida d’escombraries i neteja viària, en la part de residus domiciliaris, s’incrementa un 11%. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que durant aquest 2021 ha fet un important esforç amb la congelació d’aquesta tarifa. A més, els informes tècnics emesos per a l’exercici 2022 preveuen un increment dels costos d’un 4,28%, amb una desviació entre els costos previstos per a l’exercici 2022 i els ingressos de 2021 d’un 34,41%. Això fa inviable una nova congelació de la tarifa, segons els responsables municipals. Conchi Jiménez, regidora d’Economia i Hisenda,  va indicar que “el cost del servei és de 1.124.384,28 euros i la previsió dels ingressos, si no féssim cap increment, seria de 872.000 euros. Per tant hi hauria una diferència de més de 252.000 euros». Jiménez va dir que l’actualització plantejada per als habitatges «tenen un increment anual de 13,29 euros, estem parlant d’un euro i uns cèntims mensuals”.

En aquesta mateixa ordenança s’aprofita per fer una reestructuració del quadre de tarifes corresponent a la recollida d’escombraries domiciliàries comercials, atesa la necessitat d’adequar les tarifes a la producció real de cada tipologia d’activitat comercial i/o industrial. A més, s’aplicarà una bonificació de la tarifa corresponent a l’ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant, que consistirà en l’exempció de pagament del primer trimestre. S’incrementarà aquesta mateixa tarifa per a la resta de l’exercici 2022 i següents en un 11%, per tal d’adaptar-la als augments dels costos de la recollida d’escombraries i la neteja viària.

S’incrementaran també els abonaments totals al Complex Esportiu Municipal El Turó amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega econòmica que suposa aquest equipament per a l’Ajuntament i intentar equilibrar els costos de gestió amb els ingressos associats a l’activitat. Es proposa un augment dels abonaments totals mensuals en una xifra lineal de tres euros, que es trasllada als packs anuals, trimestrals, semestrals, etc…, en increments més baixos per fer més atractiva la vinculació a llarg termini al centre.

També, es deroga l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic pels serveis prestats per l’Escola Municipal de Música, atenent al canvi del model de gestió que ha passat a ser de preu privat.

La regidora d’Economia i Hisenda va recordar l’afectació que la crisi de la pandèmia de la Covid-19 ha tingut, i té, tant sobre la salut de les persones com sobre l’economia. Conchi Jiménez va explicar que “aquesta situació ens va portar l’exercici passat a decidir una congelació de les tarifes dels principals impostos i taxes, assumint per part de l’Ajuntament un cert dèficit de les tarifes corresponents”. Amb la millora de la situació, la regidora ha dit que “la voluntat de recuperació i la reobertura del màxim número de serveis municipals, necessàriament han de comportar un cert increment de diverses tarifes, però tenim molt clara la voluntat de no deixar ningú enrere i la cobertura social a aquelles persones que així ho requereixin”. L’equip de govern remarca que totes les despeses fixes s’han apujat. A més, s’han incorporat noves despeses tendents a garantir la salut dels treballadors i de la ciutadania que fa ús dels centres i dels serveis públics.

La portaveu del grup municipal d’ERC, Cristina Segura, va mostrar-se crítica amb l’increment de les tarifes i va dir “que entre la Covid i aquest tipus de polítiques, no m’estranya que hagi augmentat la demanda en els serveis socials i com seguim així la cosa pot petar força”.

L’alcade, Óscar Sierra, va contestar-li que els Ajuntament estan fent un esforç importants en serveis socials sense tenir les competències, que són de la Generalitat, que alhora de distribuir recursos no té en compte “barems que vagin en funció de la renta per càpita del municipi o l’índex d’atur o altres ítems que es podrien corregir”.

Per la seva part, el regidor de Ciutadans, Jorge Sabanza, va manifestar que no es podrien mantenir els serveis “si no es recapta el suficient per suplir els càrrecs que suposen les escombraries, les despeses del Turó,…, sap greu, però s’ha de fer”.

L’edil de La Llagosta en Comú, Eva Miguel, va agrair que les ordenances es portessin a un ple ordinari i va demanar més temps per estudiar les modificacions. Miguel va dir “que el problema és la gestió” i va afegir que “la conseqüència és pagar més pel mateix o per menys”.

Conchi Jiménez, sobre la crítica a la gestió va dir que “fer política de demagògia és molt fàcil, jo puc dir que no pujo els impostos, no pujo les escombraries, em quedo amb un forat, però no pago les factures, nosaltres això no ho fem”.

Can Baqué

Durant el ple, es va aprovar per unanimitat el projecte del procés participatiu per a la determinació dels usos futurs de la masia de Can Baqué. Es tracta d’un document, elaborat per les regidories de Participació Ciutadana i Urbanisme, que fixa tota una sèrie d’accions per tal que la ciutadania decideixi a què es destinarà Can Baqué, una vegada rehabilitada. Estan previstes diverses sessions informatives adreçades als veïns i veïnes, que posteriorment podran presentar les seves propostes. Una vegada analitzades les idees i comprovada la seva viabilitat, es farà una votació per decidir els usos de Can Baqué.

El regidor de Participació Ciutadana i d’Urbanisme i Planificació estratègica, Marc Ruiz, va destacar la unanimitat que suscita tot el que té a veure a Can Baqué i va recordar l’esforç econòmic que es va fer per aturar el deteriorament de l’edifici. Ruiz va dir que “la masia de Can Baqué ha esdevenir un equipament per tots i totes els ciutadans i ciutadanes de la Llagosta, que al final s’ho estimin i valorin”. Amb aquest objectiu “volem fer particip a tota la ciutadania del seu procés de transformació”, va afegir el regidor.

La primera acció està prevista per al 8 de novembre, a les 19 hores al Saló de plens de l’Ajuntament, serà un acte en el qual s’explicarà a la ciutadania tot aquest procés de participació. Durant el mes de novembre, també es portaran a terme diferents jornades participatives adreçades als veïns i veïnes. Algunes d’elles seran específiques per a l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes, per una banda, i per a l’alumnat de segon de Batxillerat de l’Institut Marina, per l’altra. L’objectiu és donar la màxima informació sobre la masia de Can Baqué per tal que després es puguin presentar les propostes d’ús. A més, tothom que vulgui podrà completar una enquesta amb les seves aportacions. També s’ha programat un taller de debat.

Un cop finalitzada la fase d’aportacions de la ciutadania (jornades participatives, enquesta i debat), es portarà a terme un treball intern per part d’una comissió transversal de l’Ajuntament per tal de valorar i analitzar les diferents propostes presentades i descartar aquelles on concorre algun factor condicionant que les fa inviables.

Una vegada realitzat aquest treball i tenint en compte, per una banda, aquells usos que hagin obtingut un major suport social i, d’altra banda, les compatibilitats d’usos i altres consideracions tècniques, es presentaran a la ciutadania diverses propostes que se sotmetran posteriorment a votació. D’aquesta votació en resultarà l’ús o usos finals als que es destinarà la masia de Can Baqué.

Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi de la Llagosta. Les votacions s’hauran de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la plataforma Participa 311. No obstant això, per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a Internet podran votar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb l’assessorament de personal de l’Ajuntament de la Llagosta.

Modificiacions pressupostàries, de crèdit i subvencions

Al ple d’ahir també es van aprovar una modificació pressupostària que permetrà ajustar algunes partides del pressupost d’aquest any, una modificació de crèdits que servirà per fiançar algunes inversions com la reforma de l’avinguda del Primer de Maig, la del carrer de Sant Miquel, el parc d’aigua o els pressupostos participatius entre d’altres. Aquest dos punts van ser aprovats amb el vot a favor de PSC i C’s i l’abstenció d’ERC i LLEC. Un altre punt de caire econòmic, aprovat per unanimitat va ser la modificació de les bases per poder adjudicar subvencions a algunes entitats de la nostra localitat per accions extraordinàries, com la Peña Madridista, l’Associació de Comerciants o el Consell Municipal de l’Esport i el Lleure.

El ple va acabar amb l’habitual torn de precs i preguntes. La sessió plenària es pot veure pel canal de Youtuve de l’Ajuntament i per l’Ivoox de Ràdio la Llagosta.

Publicitat

Publicitat

Més notícies