L’Ajuntament celebra avui el ple ordinari d’octubre

0
395

L’Ajuntament de la Llagosta aprovarà avui de forma inicial les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 durant el ple ordinari del mes d’octubre, que se celebrarà de forma telemàtica a partir de les 19.30 hores.

Segons la proposta de l’equip de govern, el tipus de l’Impost de Béns Immobles, concretament de la tarifa corresponent als béns urbans, passarà a ser del 0,859, la qual cosa suposa un increment del 4,76%.

La tarifa aplicable a la recollida d’escombraries i neteja viària, en la part de residus domiciliaris, s’incrementa un 11%. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que durant aquest 2021 va fer un important esforç amb la congelació d’aquesta tarifa. A més, els informes tècnics emesos per a l’exercici 2022 preveuen un increment dels costos d’un 4,28%, amb una desviació entre els costos previstos per a l’exercici 2022 i els ingressos de 2021 d’un 34,41%. Això fa inviable una nova congelació de la tarifa, segons els responsables municipals.

En aquesta mateixa ordenança s’aprofita per fer una reestructuració del quadre de tarifes corresponent a la recollida d’escombraries domiciliàries comercials, atesa la necessitat d’adequar les tarifes a la producció real de cada tipologia d’activitat comercial i/o industrial.

A més, s’aplicarà una bonificació de la tarifa corresponent a l’ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant, que consistirà en l’exempció de pagament del primer trimestre. S’incrementarà aquesta mateixa tarifa per a la resta de l’exercici 2022 i següents en un 11%, per tal d’adaptar-la als augments dels costos de la recollida d’escombraries i la neteja viària.

S’incrementaran també els abonaments totals al Complex Esportiu Municipal El Turó amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega econòmica que suposa aquest equipament per a l’Ajuntament i intentar equilibrar els costos de gestió amb els ingressos associats a l’activitat. Es proposa un augment dels abonaments totals mensuals en una xifra lineal de tres euros, que es trasllada als packs anuals, trimestrals, semestrals, etc…, en increments més baixos per fer més atractiva la vinculació a llarg termini al centre.

També, es deroga l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic pels serveis prestats per l’Escola Municipal de Música, atenent al canvi del model de gestió que ha passat a ser de preu privat.

L’any passat, a causa de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament va decidir la congelació dels principals impostos i taxes, assumint un cert dèficit de les tarifes corresponents. Ara, però, l’Ajuntament considera que el 2022 ha de començar a ser l’exercici de l’inici de la recuperació i s’estan reobrint diversos serveis que van quedar aturats durant el 2020. L’Ajuntament remarca que totes les despeses fixes s’han apujat. A més, s’han incorporat noves despeses tendents a garantir la salut dels treballadors i de la ciutadania que fa ús dels centres i dels serveis públics.

Durant el ple, també s’aprovarà el projecte del procés participatiu per a la determinació dels usos futurs de la masia de Can Baqué. Es tracta d’un document, elaborat per les regidories de Participació Ciutadana i Urbanisme, que fixa tota una sèrie d’accions per tal que la ciutadania decideixi a què es destinarà Can Baqué, una vegada rehabilitada.

Estan previstes diverses sessions informatives adreçades als veïns i veïnes, que posteriorment podran presentar les seves propostes. Una vegada analitzades les idees i comprovada la seva viabilitat, es farà una votació per decidir els usos de Can Baqué.

El Saló de plens de l’Ajuntament acollirà el 8 de novembre, a les 19 hores, un acte en el qual s’explicarà a la ciutadania tot aquest procés de partipació. Durant aquest mes, també es portaran a terme diferents jornades participatives adreçades als veïns i veïnes. Algunes d’elles seran específiques per a l’Agrupació de Jubilats i Pensionistes, per una banda, i per a l’alumnat de segon de Batxillerat de l’Institut Marina, per l’altra. L’objectiu és donar la màxima informació sobre la masia de Can Baqué per tal que després es puguin presentar les propostes d’ús. A més, tothom que vulgui podrà completar una enquesta amb les seves aportacions. També s’ha programat un taller de debat.

Un cop finalitzada la fase d’aportacions de la ciutadania (jornades participatives, enquesta i debat), es portarà a terme un treball intern per part d’una comissió transversal de l’Ajuntament per tal de valorar i analitzar les diferents propostes presentades i descartar aquelles on concorre algun factor condicionant que les fa inviables.

Una vegada realitzat aquest treball i tenint en compte, per una banda, aquells usos que hagin obtingut un major suport social i, d’altra banda, les compatibilitats d’usos i altres consideracions tècniques, es presentaran a la ciutadania diverses propostes que se sotmetran posteriorment a votació. D’aquesta votació en resultarà l’ús o usos finals als que es destinarà la masia de Can Baqué.

Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi de la Llagosta. Les votacions s’hauran de realitzar preferentment de forma telemàtica a través de la plataforma Participa 311 (www.llagosta.cat/participa). No obstant això, per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a Internet podran votar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb l’assessorament de personal de l’Ajuntament de la Llagosta.a

El ple, que començarà a les 19.30 hores i serà telemàtic, finalitzarà amb el torn de precs i preguntes i es podrà seguir per Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=mSvLCp0xfj0).

Publicitat