La desocupació continua a la baixa a la Llagosta durant el mes de setembre

0
421

L’atur a la Llagosta va disminuir en 51 persones el mes passat. Aquest és el sisè mes consecutiu que baixa la desocupació a la nostra localitat, que se situa en les 808 persones. Segons les dades facilitades per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, la taxa d’atur a la Llagosta s’ha situat en el 13,45%

En referència al setembre de 2020, el descens de l’atur ha estat en 175 llagostencs i llagostenques. A 30 de setembre, hi havia registrats a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 322 homes veïns de la nostra localitat i 486 dones. Això suposa una reducció de dinou homes i 32 dones respecte a l’agost. Ens els darrers dotze mesos, l’atur masculí ha baixat un 22,78%, mentre que el femení ho ha fet en un 14,13 %.

Per franges d’edat, pràcticament totes han experimentat una davallada de la desocupació, només en la de menors de 20 anys ha crescut en una persona. El grup que registra un major nombre de persones sense feina és el de majors de 60 anys, que arriba a les 151, seguit del de 55 a 59 anys, que en son 123.

Per durada en situació d’atur, el comportament ha estat força variable. La major disminució s’ha donat en el col·lectiu que porta de quinze a divuit mesos sense feina, amb 32 persones menys; seguit del grup que fa entre sis i nou mesos que estan a l’atur, que baixa en quinze. A l’altre extrem, hi ha les persones que porten entre divuit i 21 mesos buscant feina, que en son 12 més, i els que fa tres mesos que estan a l’atur, que puja en vuit persones. Precisament, aquest és el segon grup més nombrós en nombre de desocupats, que arriba a les 153, per darrera dels que fa més de dos anys que estan sense feina, que en són 293.

Per estudis, de les 808 persones de la nostra localitat que estan sense feina, 532 tenen ESO o EGB. Tot i això, aquest és el grup que més ha disminuït al mes de setembre, concretament en 30 persones. Les persones amb formació universitària de primer cicle suma només vuit persones aturades, el mateix nombre es dona en les que no tenen cap tipus d’estudis.

Per sectors econòmics, el de serveis ha registrat un descens de 44 aturats i suma 559 persones sense feina; la indústria té 155 persones demandants d’ocupació, sis menys que a l’agost; la construcció baixa en tres i se situa amb 52 persones aturades; el col·lectiu sense ocupació anterior es manté estable amb 36; i per últim, el sector agrícola puja en dues persones i ara en són sis les aturades.

Al Vallès Oriental, la desocupació ha disminuït en 978 persones. A final del mes passat, hi havia a la nostra comarca 21.112 persones inscrites a l’OTG, un 11,25 % de la població activa. La baixada de l’atur ha estat de 4.667 persones en els darrers dotze mesos.

Publicitat