L’Ajuntament convoca una plaça interina d’arquitecte municipal

0
94

L’Ajuntament de la Llagosta ha obert una convocatòria per cobrir de forma interina la plaça d’arquitecte municipal. Les persones interessades poden consultar les bases a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i al tauler d’anuncis del web municipal (www.llagosta.cat). Les instàncies per optar a aquesta plaça es poden presentar fins al 18 de febrer.

La plaça a cobrir és d’arquitecte municipal a jornada completa. Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de llicenciat en Arquitectura Superior o Grau universitari d’arquitectura expedit per qualsevol universitat espanyola, pública o privada. El nivell de català que s’exigeix és el de suficiència, l’antic certificat C.

La convocatòria té una fase d’oposició, amb les proves teòriques i pràctiques i una entrevista personal, i la fase de concurs, que serirà per valorar els mèrits de les persones aspirants.

Publicitat