Dissabte, 18 maig 2024
20.6 C
La Llagosta

L’Ajuntament convoca una plaça interina d’arquitecte municipal

L’Ajuntament de la Llagosta ha obert una convocatòria per cobrir de forma interina la plaça d’arquitecte municipal. Les persones interessades poden consultar les bases a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i al tauler d’anuncis del web municipal (www.llagosta.cat). Les instàncies per optar a aquesta plaça es poden presentar fins al 18 de febrer.

La plaça a cobrir és d’arquitecte municipal a jornada completa. Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de llicenciat en Arquitectura Superior o Grau universitari d’arquitectura expedit per qualsevol universitat espanyola, pública o privada. El nivell de català que s’exigeix és el de suficiència, l’antic certificat C.

La convocatòria té una fase d’oposició, amb les proves teòriques i pràctiques i una entrevista personal, i la fase de concurs, que serirà per valorar els mèrits de les persones aspirants.

Publicitat

Publicitat

Més notícies