Dissabte, 18 maig 2024
20.6 C
La Llagosta

Una auditoria externa avala l’evolució ‘positiva’ dels comptes municipals

L’Ajuntament de la Llagosta ha rebut avui l’informe econòmic i financer corresponent al període 2011-14 executat per l’empresa auditora Faura-Casas, la mateixa firma que ha realitzat les auditories municipals des dels anys 90. Les conclusions de l’informe assenyalen que “l’Ajuntament de la Llagosta ha presentat una evolució de la seva situació econòmica i financera que, emmarcada en el context de crisi global i especialment en la crisi del sector públic local, podria catalogar-se de positiva”.

El document assegura que la situació de desequilibri econòmic que va provocar que l’Ajuntament hagués de fer front a un pla de sanejament entre els anys 2010 i 2013, “s’ha pogut reconduir en els tancament posteriors, aconseguint romanents de tresoreria positius, tot i que molt moderats, en la resta del període analitzat”. L’auditoria avala que les mesures d’ajust adoptades entre els anys 2011 i 2014 han aconseguit que l’Ajuntament generi estalvi net per fer front a la seva situació financera en un futur immediat. Així, l’Ajuntament ha pogut incrementar durant els últims anys les despeses relacionades amb els ajuts socials i els plans d’ocupació i, per contra, reduir les provocades per la contractació d’empreses.

Actualment, l’endeutament municipal a llarg termini correspon principalment al finançament concertat en exercicis anterior a 2010 per tal de fer front a importants inversions. “L’endeutament municipal s’ha reduït de manera significativa durant els últims quatre anys, fins a situar-se per sota del 50% respecte als ingressos corrents liquidats, tot i que en el darrer bienni s’ha hagut de recórrer al crèdit de tresoreria per fer front als terminis de pagaments a proveïdors derivats de l’actual legislació”, segons assenyala l’auditoria.

Pel que fa als ingressos, Faura-Casas certifica que el cobrament de tributs s’ha mantingut estable, amb un percentatge inferior a l’increment de l’IPC, mentre que els ingressos procedents d’altres administracions han experimentat una “significativa reducció”, especialment els procedents de la Generalitat de Catalunya.

La regidora d’Hisenda en funcions, Marta Melgar, considera que l’auditoria “reafirma la postura que ha mantingut el govern municipal durant els últims anys: s’ha augmentat la despesa social, s’han contingut les despeses més supèrflues, s’ha reduït considerablement el deute bancari i s’ha creat capacitat per generar estalvi net”. Per a Marta Melgar, “en un període tan dur, econòmicament parlant, són dades que reflecteixen el gran esforç fet durant els últims quatre anys i la gran tasca que s’ha dut a terme en matèria econòmica”.

Publicitat

Publicitat

Més notícies