Divendres, 27 gener 2023
5.5 C
La Llagosta

Persones grans o amb discapacitat ja poden sol·licitar les targetes bonificades per Sagalés

L’Ajuntament de la Llagosta recupera a partir d’avui les bonificacions per a les targetes de Sagalés per persones majors de 65 anys o amb discapacitat de, almenys, un 65% amb barem de mobilitat. Per accedir a aquest ajut cal complir amb els requisits econòmics d’acord amb els barems màxims establerts a les bases.

Els beneficiaris i beneficiàries dels ajuts podran accedir a la compra d’un màxim de 24 targetes a l’any, de 10 viatges, amb un descompte del 20% respecte el preu de venda al públic. Les targetes per les quals es pot demanar bonificació són la S1 i la S2 de Sagalés. Les persones sol·licitants de targetes tipus S2 també han d’aportar la justificació de la necessitat de desplaçar- se a la zona de tarifació 2, amb presentació de documentació oficial justificativa com certificats o informes socials d’aquesta necessitat (motius mèdics, educatius, per atendre urgències personals o familiars i d’extrema necessitat).

El tràmit es pot realitzar a través d’internet, a la Seu electrònica de l’Ajuntament, o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Les persones sol·licitants han d’aportar el formulari de sol·licitud, el DNI, NIE o passaport vigents i, en el cas de ser sol·licitant de les targetes S2, la documentació justificativa sobre la necessitat de desplaçar-se a la zona de tarifació 2.

Si s’oposa expressament a l’autorització per a que l’Ajuntament pugui comprovar el compliment de requisits per poder beneficiar-se dels ajuts, caldrà aportar el certificat d’empadronament, el certificat de convivència, el certificat de discapacitat vigent i la documentació justificativa del nivell d’ingressos de l’exercici precedent de la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar.

Publicitat

Publicitat

Més notícies