Dilluns, 27 març 2023
17.5 C
La Llagosta

L’Ajuntament amplia els terminis per pagar els impostos

L’Ajuntament de la Llagosta ha modificat el calendari fiscal i ha ampliat els terminis per pagar els impostos municipals. Aquesta és una de les mesures que ha acordat el Consistori per donar resposta a la crisi provocada pel Covid-19.

La primera fracció de l’Impost de Béns Immobles per a aquells que el tinguin domiciliat es cobrarà l’1 de juliol; la segona fracció, l’1 de setembre; la tercera, el 2 de novembre; i la quarta, l’1 de desembre. Per a aquells que no tinguin domiciliat l’IBI, el període de pagament serà del 4 de maig a l’1 de setembre. Aquest serà el mateix termini per pagar l’Impost de Béns Immobles Especials. En aquest cas, la data de domiciliació del rebut serà l’1 de setembre.

La primera fracció de la taxa de residus s’haurà de pagar entre el 4 de maig i l’1 de setembre. El darrer dia es cobraran els rebuts domiciliats. El període per a la segona fracció anirà del 2 d’octubre al 4 de desembre. L’últim dia es cobraran els rebuts domiciliats.

El període de pagament de l’Impost de Vehicles s’allarga fins al 2 de juny, quan es cobraran els rebuts domiciliats.

La taxa de guals es podrà pagar del 4 de maig a l’1 de setembre. Els rebuts domiciliats es cobraran l’1 de setembre.

A més, l’Ajuntament no cobrarà les tarifes corresponents a l’ocupació de la via pública pel Mercat Setmanal Ambulant durant el període que estigui suspès i retornarà els imports que s’hagin cobrat de més.

Tampoc no cobrarà les tarifes corresponents al Mercat Municipal de la Llagosta a aquelles parades que no hagin pogut romandre obertes durant el termini que el servei hagi estat suspès. També retornarà els diners cobrats de més

No es cobrarà la taxa per l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses de bars i restaurants amb finalitat lucrativa, durant el termini que l’ocupació no hagi estat possible.

I no cobrarà la taxa per a la recollida de residus comercials durant el període que els serveis hagin estat suspesos.

Publicitat

Publicitat

Més notícies