Dimecres, 10 agost 2022
29.6 C
La Llagosta

Ja està en marxa el projecte de pressupostos participatius

Des d’avui i fins al 15 de novembre es poden presentar propostes en el marc del projecte de pressupostos participatius, que, per primera vegada, impulsa l’Ajuntament. Les inversions que plantegi la ciutadania han de tenir una despesa màxima de 30.000 euros.

Aquest procés permetrà als ciutadans i ciutadanes proposar i decidir el destí d’una part de la partida d’inversions de l’Ajuntament, que permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments o la mobilitat. Qualsevol persona, grup o entitat pot presentar propostes fins al 15 de novembre per via telemàtica, a la pàgina web de l’Ajuntament, o, presencialment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Les propostes poden ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal.

Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament amb un cost màxim de 30.000 euros i que compleixin els requisits següents: tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt del territori municipal, donar resposta a una necessitat concreta, fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents amb els valors i plans municipals aprovats, ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament, i respectar el marc jurídic i legal existent, ser considerada una inversió i tenir principi i final, sense que comporti pressupostos i despeses posteriors.

Publicitat

Publicitat