Dijous, 01 desembre 2022
9.5 C
La Llagosta

La depuradora de la Llagosta compta ja amb una planta de generació d’energia solar

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la Llagosta compta des d’aquest mes de setembre amb una planta de generació d’energia solar fotovoltaica. La instal·lació està formada per 290 plaques que es troben ubicades i distribuïdes a les cobertes de diferents edificis de la depuradora: pretractament, sala de control, bufants d’aireació i edificis auxiliars. En conjunt, tenen una potència de 130,5 kWp (Kilowatts pic) i una capacitat de generació de 177.800 kWh/any (kilowatts hora a l’any), xifra que equival al consum mitjà d’unes 50 llars domèstiques, segons dades de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía).

Aquesta instal·lació reduirà les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera en 47,12 tones l’any, l’equivalent a l’efecte beneficiós de plantar 94 arbres autòctons mediterranis.

Aquesta energia renovable se suma a la generació de biogàs, que ja es produeix a la depuradora mitjançant la digestió anaeròbia dels fangs generats durant els processos de depuració. La suma de les dues energies renovables suposarà la producció d’1.180.000 kWh, xifra que representa prop del 30% de la demanda total d’electricitat de l’EDAR.

Aquestes accions s’emmarquen dins de l’estratègia de desenvolupament sostenible que està duent a terme el Consorci. De manera conjunta amb els ajuntaments que l’integren, l’organisme treballa per actuar al servei de la millora del cicle de l’aigua a ambdues conques i per fer cada vegada més sostenibles les seves instal·lacions.

Publicitat

Publicitat