Dissabte, 03 juny 2023
18.6 C
La Llagosta

Continua creixent la recollida selectiva d’una forma moderada a la Llagosta

La recollida selectiva de residus continua creixent al nostre municipi. És el sisè any consecutiu que s’incrementa la quantitat de material reciclat. L’any 2021 es van superar les 1.550 tones. Pràcticament totes les fraccions reciclables van augmentar l’any passat, excepte el cartró i el vidre, que van disminuir.

Als contenidors grisos, els de rebuig, es van llençar l’any passat 3.649,64 tones de residus. Tot i ser una quantitat inferior a la del 2020, quan es van llençar 3.687,17 tones, continua representant un percentatge molt gran de material que no es recicla. Les 1.552,76 tones de residus reciclables que es van recollir l’any passat suposen el 29,84% del total. Es tracta d’un lleuger increment respecte al 2020, quan el percentatge va ser del 29,13%. L’objectiu que marcava la Unió Europea per al 2020 era del 50%.

El major nombre de tones de material per reciclar es va recollir a la deixalleria. L’any passat, 4.302 usuaris van aportar 546,66 tones de materials. Això suposa un increment de 22,5 tones respecte al 2020. El nombre d’usuaris també s’ha incrementat, ja que el 2020 n’eren 4.143. La fusta és el que més es recupera a la deixalleria, amb 261,26 tones; de voluminosos es van aportar 174,14; i de runes, 74,44. En aquest últim cas va disminuir, ja que l’any anterior en van ser poc més de 100.

Dels contenidors de recollida selectiva, destaca el de la fracció orgànica, que va arribar a les 364,5 tones; l’any 2020 va ser d’unes 330. Durant el 2021, als contenidors d’envasos es van recollir 248,37 tones, superant en més de 22 a les de l’any anterior. Al contenidor blau, el de paper i cartró, es van dipositar 236,22 tones, baixant en 30 tones.

Roba i oli

Els contenidors de recollida de tèxtil usat, gestionats per l’ONG Humana, van aconseguir recuperar 32,02 tones, poc més de 300 quilos més que al 2020, però sense arribar a les més de 36 tones que es van assolir el 2019.

Els tres llocs de recollida d’oli usat que estaven instal·lats a dependències municipals han estat retirats aquest any. Aquests punts de recollida han estat substituïts fa poc per contenidors de recollida d’oli al carrer. D’aquesta manera, la ciutadania té més accessible aquest servei, ja que no dependrà de l’horari d’obertura dels equipaments. L’Ajuntament està treballant per conèixer les dades de recollida de l’any 2021.

Enquesta

El 22% dels veïns i veïnes de la Llagosta fa separació de residus a casa, segons les dades fetes públiques pel Consorci de Residus del Vallès Oriental. L’estudi es va fer durant l’acció de sensibilització al carrer que es va realitzar al mes de desembre passat al nostre municipi.

L’estudi reflexa que el 87% considera que és important reciclar, davant del 12% que creu que és indiferents i l’1% que diu que no ho és. També indica que la major part coneix què s’ha de llençar a cada contenidor i que els residus que més separen són els de tèxtil (97%) i el d’altres residus (86%). L’oli també supera el 50%. Els que menys es llença per recuperar, segons l’enquesta, són els envasos (27%) i el paper i cartró (29%). La fracció orgànica no arriba a la meitat (44%). Pel que fa a la deixalleria, un 87% va manifesta que no l’ha feta servir mai.

Publicitat

Publicitat

Més notícies