Dimarts, 28 novembre 2023
13.3 C
La Llagosta

La recollida selectiva augmenta considerablement a la Llagosta

La recollida selectiva es va incrementar notablement a la Llagosta durant el 2016 respecte a l’any anterior. Concretament es van recuperar 423 tones més de residus. Tot i que es van generar més escombraries, la taxa de recollida selectiva va passar de gairebé un 21% a un 26%. Tot i aquest augment en el reciclatge de deixalles, la Llagosta es troba lluny dels objectius marcats per la Unió Europea, que demana que l’any 2020 s’arribi al 50% de recollida selectiva.

Totes les matèries reciclables van augmentar durant l’any passat, excepte la fracció orgànica. Durant el 2016, es van recollir a la Llagosta 105 tones de paper i cartró, 133 tones d’envasos i 106 tones de vidre. Pel que fa a la matèria orgànica, la recollida es va reduir en més de 20 tones i l’any passat es van recollir 344.

La deixalleria de la Llagosta també va experimentar un increment d’aportacions. Si l’any 2015 es van recollir 269 tones, l’any passat en van ser 346. La fusta i la runa continuen sent els materials que més es porten a la deixalleria. Tot i aquest increment, el nombre de visites a la deixalleria va disminuir. El 2016 es van registrar 3.824 visites, mentre que el 2015 en van ser 3.895.

L’altra cara de la moneda és l’increment de la resta de brossa que es llença als contenidors de rebuig, L’any 2016 van ser 3.750 tones, cent més que al 2015. Aquestes dades suposen que cada llagostenc va generar l’any passat 361 quilos de deixalles, mentre que al 2015 en van ser poc més de 347 quilos.

Publicitat

Publicitat

Més notícies