Dissabte, 10 juny 2023
26.3 C
La Llagosta

L’atur baixa lleugerament a la Llagosta durant el 2022

El 2022 va acabar a la Llagosta amb una taxa d’atur de l’11,55%. Això suposa que a 31 de desembre hi havia 746 veïns i veïnes de la nostra localitat inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). Respecte al 2021, la desocupació ha baixat en tretze persones, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya. La taxa de desocupació era llavors del 12,26%.

Durant el 2022, l’atur femení es va mantenir en 451 dones, gràcies a la disminució de tretze durant el mes de desembre. Pel que fa als homes, a finals d’any n’hi havia 295 sense feina, tretze menys que quan va començar l’any.

Per edats, el comportament de l’atur ha estat molt desigual. Dos grups destaquen per la disminució de persones desocupades, el de 40 a 44 anys, que va baixar en 24 persones, i el de més de 60 anys, que ho va fer en onze. Les variacions a l’alça l’han patit les persones entre 55 a 59 anys, que es va incrementar en nou aturats, i la de 50 a 54 anys, que va créixer en vuit.

Per durada en situació d’atur, les persones que porten de 18 a 21 mesos sense feina ha baixat en 64 persones. El grup que fa entre 21 i 24 mesos que estan a l’atur ha disminuït en 55. Segueix de molt lluny les persones que estan sense feina entre 15 i 18 mesos, que en són tretze menys.

Els grups que han crescut més durant el 2022 són els de curta durada, com el que aplega a gent que fa menys de tres mesos que està aturada, que s’ha incrementat en 54; els que porten entre tres i sis mesos, que ho ha fet en 24; o el grup de persones que estan a l’atur entre sis i nou mesos, que ha pujat en 25.

Per sectors, durant el 2022, el que millor comportament ha tingut ha estat el de serveis, que ha disminuït en 29 persones i s’ha quedat en les 494. El sector de la construcció, ha baixat en quatre persones i acaba l’any amb 40 persones sense feina. Els sectors que han vist com s’incrementava el nombre de persones aturades han estat l’industrial, que ho ha fet en tretze i ja en suma 167 aturats, i el del col·lectiu sense ocupació anterior, que puja en set i acaba amb 42 persones aturades. El sector agrícola es manté estable amb tres persones sense feina.

Per estudis només hi ha dos col·lectius que experimenten un descens, el de persones que tenen l’EGB o l’ESO, que baixen en dotze, tot i que és el grup més nombrós amb 491 persones aturades. El grup de persones que segueixen algun programa de formació professional baixa en sis aturades.

Al Vallès Oriental, en un any, l’atur ha disminuït en 507 persones, fins a les 19.732 a 31 de desembre passat. La taxa de desocupació ha baixat del 10,52 al 9,93%.

Publicitat

Publicitat

Més notícies