Divendres, 02 desembre 2022
7.4 C
La Llagosta

Avui se celebra el ple ordinari d’octubre

L’Ajuntament de la Llagosta sotmetrà avui a aprovació inicial les modificacions de les ordenances fiscals del 2023 durant la celebració del ple ordinari d’octubre, que començarà a les 19.30 hores.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, es proposa la revisió del tipus corresponent als béns urbans al 0,884, el que suposa un increment del 2,91% respecte al tipus aplicat durant l’exercici 2022. En aquesta ordenança, s’incorporen noves bonificacions per a la inversió en instal·lació de sistemes de generació d’energia verda amb l’objectiu de fomentar aquesta transició cap a un sistema més sostenible i amb menys consum d’energia.

Respecte a l’ordenança reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries, es proposa un increment de la tarifa del 16%, encara que la previsió d’increment dels costos per a l’exercici 2023 és molt superior. Es tracta així d’apropar-se a la recaptació real per a la cobertura total dels costos. Aquí s’aprofita per fer un petit ajust i diferenciar, ni que sigui mínimament, totes les tarifes i evitar que hi hagi tarifes iguals per a tipologies de comerços diferents.

A l’ordenança reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques es proposen diverses modificacions al redactat de les bonificacions per la disposició de plans de transport i disposició o instal·lació de sistemes de generació d’energia verda.

A l’Ordenança fiscal reguladora dels preus per les entrades als espectacles del Centre Cultural, se suprimeix la possibilitat de portar a terme la compra de les entrades a la taquilla per disposar únicament de la venda anticipada. També s’aprofita per ajustar els preus, tot mantenint-los molt per sota dels preus ordinaris per a aquest tipus d’espectacles al nostre entorn.

Es modifica l’Ordenança fiscal reguladora del copagament per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, adaptant la tarifa per tal de diferenciar el cost en funció del serveis de SAD dependència i SAD social. També s’adapten els barems per a la determinació del percentatge de copagament o gratuïtat en cada cas particular.

Es proposta l’increment en 1,75 euros de les tarifes corresponents a la prestació dels serveis del CEM El Turó amb l’objectiu de reduir el dèficit entre la recaptació per les tarifes dels usuaris i els costos del servei i reduir les necessàries aportacions municipals.

Durant el ple també es tractaran dos punts relacionats amb la zona de la Miralda, situada on està l’antiga empresa Capresa. En primer lloc està previst fer el desistiment del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Llagosta de creació de la unitat d’actuació de la Miralda i l’arxiu de les actuacions. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posterior a l’aprovació inicial d’aquesta modificació assenyala que aquest tipus de planejaments s’han de sotmetre a consulta prèvia a la ciutadania. Per aquest motiu, amb l’objectiu d’aplicar la màxima transparència i fomentar la participació ciutadana, l’Ajuntament ha decidit iniciar novament tot el procés.

El següent punt del ple serà precisament l’aprovació d’iniciació del procediment de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Llagosta per tal d’elaborar una nova ordenació del sector de la Miralda.

El ple finalitzarà amb el torn de precs i preguntes i es podrà seguir per Ràdio La Llagosta Emissora Municipal i pel canal de Youtube de l’Ajuntament (https://youtu.be/entT0REnaNE).

Publicitat

Publicitat