Un 90% de les escombraries que es llencen al contenidor gris és material reciclable

0
117

A la Llagosta bona part dels residus que es llencen al contenidor de rebuig, el gris, es podrien reciclar. Això es desprèn d’un estudi realitzat al mes d’abril amb una mostra de poc més de 250 quilos de residus que formaven part de les 11 tones que portava un dels camions de recollida de deixalles del nostre municipi a la planta de Mataró. Al voltant del 90% dels residus llençats són reciclables.

El 31,7% del material analitzat corresponia a fracció orgànica; seguit del cartró, amb un 14,61%; altres residus reciclables, com càpsules de cafè, medicaments o residus especials, arribaven al 12,66 %; el tèxtil suposava l’11,8%; els envasos, un 7,87%; el vidre, un 7,16% i material electrònics, un 3,28%. Així, el contingut pròpiament de rebuig, que sí es llença al contenidor gris, només suposaven el 10,69% del llençat, amb poc més de 27 kg, dels 253 kg analitzats.

L’eliminació de brossa de rebuig, del contenidor gris, té un cost de 84 euros per tona. Si només un 10,69% son residus propis de rebuig, això vol dir que estem pagant 75,6 euros per l’eliminació de residus que es podrien reciclar. Si tothom reciclés correctament, el cost d’eliminació de la brossa de rebuig baixaria un 90%.

Aquestes dades mostren que a la nostra localitat encara queda molt per fer per arribar als objectius marcats per la Unió Europea. Es preveu que en els propers anys, el preu de eliminació dels residus del contenidor gris pugi de forma exponencial, com a mesura de sanció als municipis que no reciclen bé.

Publicitat