L’Hospital de Mollet posa en marxa un canal de Youtube del servei de rehabilitació

0
139
Fotografia: Fundació Sanitària Mollet.


El Servei de Rehabilitació de la Fundació Sanitària Mollet ha posat en marxa un nou canal de Youtube amb el nom, Recupera’t Online. Aquest és un canal de Youtube amb més de 140 vídeos de creació pròpia que complementen tractaments mèdics prescrits per professionals afavorint un seguiment més intensiu de l’atenció més enllà de les parets del centre.

El canal inclou vídeos de rehabilitació (fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia) que poden donar resposta a les necessitats de moltes especialitats com traumatologia, clínica del dolor, logopèdia, malalts respiratoris, ginecologia, hospital de dia o infermeria i s’està utilitzant des de l’atenció primària, hospitalització o tractaments ambulatoris.

Els prescriuen professionals a persones ateses de forma única, dirigida i especialitzada. S’expliquen i ensenyen els exercicis a la consulta perquè posteriorment el pacient els pugui realitzar des de casa amb suport audiovisual, fet que suposa una millora de l’atenció, una més ràpida recuperació i una major adherència al tractament.

Recupera’t Online facilita també el seguiment d’exercicis com logopèdia que a causa de la situació epidemiològica actual no es podien mostrar sense treure’s la mascareta i permet reduir les visites de persones vulnerables o de risc a centres hospitalaris o de risc sense perjudici de la seva atenció o recuperació.

Des d’octubre de 2020, data d’inici d’ús de l’eina Recupera’t Online, els més de 2.000 pacients del Servei de Rehabilitació han notat una millora en l’escala EVA de dolor passant del 7 fins a 4,5 de mitjana. Així mateix, tots els professionals del servei han valorat l’eina com a molt positiva. Segons una enquesta realitzada als professionals del servei, el 100% creu que Recupera’t Online és una eina eficaç per millorar el tractament de Rehabilitació i que ajuda a millorar l’adherència al tractament.

Recupera’t Online va néixer durant la Covid, en un moment on l’accés als centres sanitaris era inferior. Malgrat això, actualment, el canal ha resultat ser una eina de gran utilitat pels pacients, fomentant un suport audiovisual i complementari d’aquells exercicis prescrits i explicats per professionals amb l’objectiu de descentralitzar l’atenció més enllà dels centres sanitaris i arribar als domicilis de totes les persones en procés de recuperació.

El Servei de Rehabilitació compta d’un metge rehabilitador, vuit fisioterapeutes, un terapeuta ocupacional, un logopeda i quatre auxiliars. Aquests professionals donen resposta a les necessitats transversals de l’hospital d’aguts, el sociosanitari, el servei ambulatori i l’atenció primària.

Publicitat