El gener registra un descens de l’atur a la nostra localitat

0
317

L’atur a la Llagosta va disminuir en 28 persones durant el mes de gener. El sector serveis ha estat el que més ocupació ha creat, fet que ha generat una disminució de 22 persones en les llistes d’atur de l’Oficina de Treball de la Generalitat.

La taxa de desocupació a 31 de gener a la nostra localitat se situa en el 15,45%. Els 28 aturats menys suposen un descens relatiu del 2,73% respecte al mes anterior. La tendència a la Llagosta ha estat més positiva que al Vallès Oriental, on s’ha registrat un increment relatiu del 0,57% , i que a Catalunya, on la variació relativa també ha estat a l’alça amb un ascens del 2,1%. Tot i això, la taxa d’atur continua més alta a la Llagosta, ja que la taxa comarcal és del 13,43%.

El mes passat, hi havia a la nostra localitat 998 persones sense feina, 446 homes i 552 dones. Al llarg del gener, disset homes han trobat feina i onze dones. Tot i això, si comparem amb les dades d’ara fa dotze mesos, hi ha 92 homes més a l’atur i 55 dones.

A més del sector serveis, la resta de sectors econòmics també han registrat un comportament positiu. La construcció ha baixat en quatre persones demandants; tres, al sector industrial; una, a l’agrícola; i tant sols al col·lectiu de persones sense ocupació anterior s’ha incrementat l’atur en dues persones.

Per edats, el col·lectiu que ha experimentat una major disminució és el comprés entre els 40 i els 44 anys, amb quinze persones menys sense feina, seguit dels de 35 a 39 i dels de 50 a 54, amb cinc persones menys aturades. La resta de grups d’edat han registrat oscil·lacions menors.

Per durada en situació d’atur, les persones que portaven entre 6 i 9 mesos inscrites a l’OTG han baixat en 75. En sentit contrari, les que ja fa de 12 a 15 mesos que busquen feina s’han incrementat en 27 i les que fa de 9 a 12 mesos, en són 23 més.

Per estudis, el descens més significatiu s’ha donat en les persones amb estudis secundaris obligatoris o educació general bàsica, amb 21 aturades menys, i les que tenen algun programa de formació professional, amb nou aturades menys. La resta han variat poc en el nombre de persones sense feina.

Al Vallès Oriental, l’atur ha crescut en 152 persones, arribant a les 26.689, i la taxa de desocupació s’ha situat en el 13,43%.

Publicitat