Dimarts, 29 novembre 2022
8.9 C
La Llagosta

L’Ajuntament rep per part de la Diputació l’Informe d’Indicadors de Salut Local

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Llagosta l’Informe d’Indicadors de Salut Local de la nostra població. Es tracta d’una eina que recull indicadors de salut que permeten apropar al municipi dades claus sobre la situació de salut de la seva ciutadania, conèixer la seva evolució en el temps i realitzar comparacions per a la presa de decisions en matèria de salut pública local.

Els informes de salut local proporcionen informació estructurada en diferents blocs temàtics: Demografia (evolució, estructura i projecció poblacional), Salut reproductiva (natalitat, parts i avortaments), Mortalitat, Morbiditat atesa xarxa sanitària (hospitalària i salut mental ambulatòria), Accidents de trànsit i Indicadors socioeconòmics.

L’any 2019, la població resident al municipi va ser de 13.480 habitants (49,5% homes i 50,5% dones) que representa una variació de 0,85% respecte al 2018. La immigració l’any 2019 va ser de 821 persones (una variació de 7,7% respecte al 2018), on la procedència va ser principalment de la Demarcació Barcelona amb 490 persones, i sobretot, de la comarca.

La població envellida de 65 i més anys el 2019 va ser de 2.541 habitants (el 18,9% de la població).

L’any 2019, dels residents al municipi, van néixer a l’estranger 2.219 persones (47,1% dones i 52,9% homes), que representen el 16,5% del total d’habitants. Les nacionalitats més freqüents de les persones nascudes a l’estranger pertanyen: el 21,8% al Marroc (484 persones), el 13,1% a Bolívia (291 persones) i el 9,4% a Equador (209 persones).

L’any 2018 hi va haver 161 embarassos que representen una variació de 19,3% respecte al 2017.

L’any 2018 hi va haver 100 defuncions (55,0% homes i 45,0% dones), una variació de 4,2% respecte a l’any 2017. El 77% de les defuncions es van produir en els majors de 64 anys.

En el període 2016-2018, les principals causes de mortalitat van ser: Tumors (92 defuncions), Malalties del Sistema Circulatori (68) i Malalties del Sistema Respiratori (34).

L’any 2017, 2.200 residents del municipi (un 16,5% de la població) van utilitzar els recursos d’hospital d’aguts (43,8% homes i un 56,3% dones), que suposa una variació de 4,5% de persones ateses respecte al 2016.

En el període 2017-2019 es van produir al municipi 75 accidents de trànsit amb víctimes, que representa una variació del -6,3% respecte al període 2014-2016. Aquests accidents van ocasionar 109 víctimes amb 4 morts i ferits greus.

Com a indicador de riquesa, aquí es presenta Renda Bruta Familiar Disponible per Habitant que al 2019 ascendia a 13.004 euros respecte als 19.075 euros de mitjana en els municipis de la demarcació de Barcelona.

El document sencer, de 128 pàgines, es pot consultat al web municipal, www.llagosta.cat.

Publicitat

Publicitat