El Consell Comarcal subvenciona habitatges buits que es destinin a lloguer social

0
710

Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds per accedir a subvencions per a habitatges desocupats que es posin a lloguer a través de la mediació de la Borsa Comarcal d’Habitatges. El tràmit es pot realitzar fins al 16 d’octubre presencialment amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de la Llagosta o al Consell Comarcal del Vallès Oriental i de forma telemàtica a través del web del mateix Consell Comarcal.

Aquestes subvencions del Consell Comarcal van destinades a propietaris d’habitatges que hagin d’adequar l’immoble i després posar-lo a disposició de la borsa de lloguer social de l’Oficina Comarcal d’Habitatge. Els immobles ha de complir amb certs requisits, com ara estar situat al Vallès Oriental, tenir la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica i que l’habitatge provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb l’autorització per arrendar.

Les subvencions s’atorguen per diferents actuacions, com ara l’adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater; les instal·lacions de subministraments, l’arranjament de banys i cuines; la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic; el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment; els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica; i la tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments. No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l’impost sobre el valor.

Les quantitats subvencionables arriben al 100% de la despesa quan no superin els 500 euros, al 50% quan sigui de 500,01 a 1.000 euros i al 60% quan superin els 1.000 euros.

El propietari que accedeixi a aquestes subvencions es compromet posteriorment a destinar l’habitatge a lloguer social durant un mínim de 5 anys per mitjà de la Borsa de Mediació de Lloguer Social de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

Publicitat