L’Ajuntament presenta al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès

0
159

L’Ajuntament de la Llagosta ha presentat diverses al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), elaborat per la Direcció General d’Infraestructures de la Generalitat.

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, el Consistori recorda que la línia R3 té una incidència negativa en el terme municipal. El seu traçat passa molt a prop de l’Escola Sagrada Família i d’habitatges i, en alguns punts, a menys de tres metres de distància. La zona està exposada a problemes de soroll i de vibracions, esllavissades dels murs de contenció i l’existència d’un pas a nivell perillós, a banda de constituir una barrera arquitectònica insalvable que segrega una part del nucli urbà.

És per això que l’Ajuntament estima necessari que s’incorporin actuacions correctores. En aquest sentit es proposa anul·lar aquest tram de l’R3 al seu pas pel terme municipal de la Llagosta i l’execució d’una connexió alternativa de l’R3 amb l’R8 amb desdoblament de vies, i el trasllat de la parada actual de l’R3 de la Florida a la parada de l’R8, anomenada Riera de Caldes, per tornar a enllaçar amb el traçat actual a Montcada.

Subsidiàriament, en el supòsit que no es pogués dur a terme l’anterior actuació, es proposa el soterrament de l’R3 al seu pas per la Llagosta.

“Una vegada més, defensem els interessos de la Llagosta i, en aquest cas, ho fem respecte a una infraestructura que suposa una barrera per al nostre municipi”, ha indicat el regidor d’Urbanisme i Planificació Estratègica de l’Ajuntament de la Llagosta, Marc Ruiz.

Pel que fa a l’Estació de Mercaderies, l’Ajuntament creu que l’aposta pel transport de mercaderies per ferrocarril ha de ser primordial en un model eficient que exigeix un ús eficient de les infraestructures de comunicacions per carretera i per ferrocarril. Aquest model necessita el desenvolupament a curt termini de l’Estació intermodal ferroviària de la Llagosta, a banda de l’efecte positiu que la seva implantació ha de tenir en la millora de l’economia de la comarca.

Aquesta estació ha d’incorporar el corresponent sector econòmic de serveis complementaris (oficines, hostaleria, etc…) necessaris per dotar a la infraestructura la seva funcionalitat completa.

Els terrenys adjacents a la futura estació de mercaderies estan afectats per una reserva ferroviària de vies de tren d’alta velocitat. El Ministeri de Foment ha descartat l’execució d’aquestes vies ferroviàries, però per raó de la seva inclusió en l’estudi informatiu inicial de la «Línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, tram Martorell-Barcelona», s’ha paralitzat el Pla Director Urbanístic de Riera de Caldes Sud, en elaboració, fins que es rectifiqui en un nou estudi informatiu. Això és així perquè la Llei del Sector Ferroviari només preveu la caducitat dels estudis informatius aprovats amb posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, però no a la caducitat dels estudis aprovats amb anterioritat, com és en aquest cas.

Aquests terrenys han de servir per desenvolupar un sector econòmic vinculat a la futura estació de mercaderies, amb la implantació als terrenys denominats de Can Pere Gil, a la Llagosta, d’un nou polígon industrial del sector logístic ubicat entre l’Estació de mercaderies i el CIM Vallès, de tal manera que es considera necessari procedir a la desafectació d’aquests terrenys.

“Tant l’Estació de mercaderies com el sector vinculat són molt importants per al futur econòmic de la Llagosta”, ha destacat Ruiz.

Finalment, pel que fa a les infraestructures viàries, l’Ajuntament considera necessària la millora dels enllaços viaris de la C-17 i la C-33 en el denominat àmbit de Mollet, actualment deficient en algunes connexions, com és l’enllaç de la C-33 amb la C-17 direcció Barcelona, sortides Parets i Mollet.

Pel que fa al municipi de la Llagosta, s’ha de remarcar que la C-33 en direcció nord té una sortida (Mollet, la Llagosta), però està desproveïda de la seva sortida simètrica en direcció sud. Igualment succeeix amb les entrades a la C-33: existeix l’entrada en direcció Barcelona, ja en el terme de la Llagosta, però no s’ha executat l’entrada a la C-33 direcció la Jonquera.

Aquesta manca d’enllaços es tradueix es desplaçaments viaris utilitzant la C-59 i AP-7 de tal manera que s’incrementen considerablement els quilòmetres de recorregut de vehicles dels àmbits de la Llagosta, sud de Mollet i nord de Montcada. L’Ajuntament de la Llagosta remarca que això suposa milions de quilòmetres a l’any innecessaris que afecten negativament la qualitat de l’aire de la zona (d’especial protecció) i que amb una petita intervenció i connexió C-33/C-17 al terme municipal de la Llagosta estaria solucionat.

És per això que cal realitzar noves connexions entre la C-33 i la C-17 al seu pas per Mollet / la Llagosta, segons l’Ajuntament llagostenc.

“Per a la nostra ciutadania i per a les empreses del polígon és molt important millorar la connexió amb la C-33”, ha indicat el regidor d’Urbanisme i Planificació Estratègica.

Publicitat

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí