Diumenge, 10 desembre 2023
17 C
La Llagosta

Continua l’augment de la recollida selectiva a la Llagosta

Durant els darrers quatre anys, la recollida selectiva s’ha anat incrementant progressivament a la Llagosta. De les 1.090,71 tones del 2016, s’ha passat a les 1.319,18 del 2019. Tot i aquest increment, la recollida selectiva representa només un 25,95% del total de residus que es generen al nostre municipi. El 2016 se’n reciclaven un 22,5%.

L’augment més destacat d’aquest període de temps s’ha registrat durant el 2019, amb gairebé 2 punts més de material reciclat respecte al 2018, concretament un 1,85% més de residus recuperats. La recollida selectiva total s’ha incrementat en 103 tones i el rebuig s’ha reduït en unes 64 tones.

Si es comparen les dades d’ara fa quatre anys, el rebuig s’ha incrementat en unes catorze tones. En referència a la quantitat de deixalles totals per habitant i any, s’ha estabilitzat en poc més de 377 quilos per persona. Els anys 2016 i 2017 no arribaven als 366 quilos a l’any per habitant.

L’augment més important en la recollida selectiva s’ha donat en el paper i el cartró, que amb 185,68 tones creixen en unes 81 respecte al 2016. Li segueixen els envasos amb unes 50 tones més recuperades, arribant a les 183,19; el vidre, amb 123,13 tones, disset i mitja més que fa quatre anys; i l’orgànica, que ha crescut en unes onze tones i arriba a les 354,72.

Deixalleria
Les persones i empreses usuàries de la deixalleria han aconseguit que el 2019 s’hagin pogut reciclar 432,49 tones de materials diversos, 61 més que al 2016. Destaquen les 233 tones de fusta, les 86 de voluminosos i les 65 de runes, entre d’altres. Pel que al nombre d’usuaris, s’ha quedat en els 3.952. L’any 2016 van arribar als 3.824.

Oli i roba
Els altres dos elements de reciclatge que han experimentat un increment són la roba i l’oli. La roba recollida el 2019 en els deu contenidors que la Fundació Humana té instal·lats al nostre municipi van recollir 36,38 tones, el 2016 se’n recollien 29,6. Pel que fa a l’oli, l’any passat es van recuperar 3,59 tones, superant en més d’una tona el que es recollia a l’inici del període comparatiu. Els punts de recollida d’oli es troben al Mercat Municipal, a Can Pelegrí i a l’Edifici municipal administratiu del passeig del Pintor Sert.

La quantitat d’oli reciclateal 2019 han permès evitar l’emissió de 5.223 tones de CO2a l’atmosfera i la contaminació de 3.987.000 litres d’aigua. La recollida de roba durant l’any passat també ha tingut beneficis per al medi ambient, representant un estalvi de 115 tones de CO2 a l’atmosfera.

Publicitat

Publicitat

Més notícies