L’atur baixa en catorze persones a l’octubre a la nostra localitat

0
102

L’atur a la Llagosta va disminuir a l’octubre en catorze persones. A final de mes hi havia a la nostra localitat 842 veïns i veïnes inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat. Aquesta davallada de l’atur trenca la tendència comarcal i catalana, que han vist incrementar el nombre de persones sense feina durant el mes passat. La taxa d’atur a la Llagosta s’ha situat el 12,95 %.

El més destacat del descens de l’ocupació durant el mes d’octubre a la Llagosta és que les catorze persones són dones. Tot i això, el nombre de dones aturades a la nostra localitat és de 496, mentre que homes hi ha 346. Si prenem com a referència el mes d’octubre de l’any passat, la desocupació masculina s’ha incrementat en 8 persones i la femenina en 14.

Segons les dades aportades per l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat, per grups d’edats, pràcticament tots experimenten una baixada de l’atur, excepte el 35 a 39 anys i el de 40 a 44 anys. La desocupació continua afectant més als majors de 55 anys.

Per durada en situació d’atur, també trobem que pràcticament tots els col·lectius han baixat en nombre d’inscrits, tan sols s’han incrementat els que porten entre 9 i 12 mesos sense feina, els que estan en atur entre 15 i 18 mesos i els que porten entre 21 i 24 mesos. Els grups que més pateixen l’atur són els que fa menys de tres mesos que estan desocupats, que arriben a les 282 persones, i els de llarga durada, amb més de 2 anys a l’atur, que són 202 persones.

Si tenim en conte els sectors econòmics, els únics que han experimentat una pujada són l’agrícola, amb una persona més aturada, i el col·lectiu sense ocupació anterior, amb quatre nous aturats. La indústria ha creat al mes d’octubre 10 llocs de treball, el sector de la construcció té set aturats menys i el del serveis dos. Aquest últim és el que més persones sense feina acumula, amb 569.

Per nivell de formació, són quatre els grups que han disminuït el nombre d’aturats i aturades. Els que tenen educació general o secundària obligatòria han baixat en onze persones. Tot i això, són 555 persones de la Llagosta sense feina que formen part d’aquest grup de formació. Els universitaris han baixat en nou persones, els tècnics professionals superiors en quatre i el grup d’aturats sense estudi ha baixat en dues.

Publicitat