Dimarts, 21 març 2023
17.9 C
La Llagosta

El ple ordinari del mes de gener se celebrarà aquesta tarda

L’Ajuntament de la Llagosta celebrarà aquesta tarda, a partir de les 19 hores, el ple ordinari del mes de gener. Durant la sessió, està previst aprovar inicialment el Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe i el Protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral i/o sindical de l’Ajuntament de la Llagosta.

El 26 de gener de 2015 Inspecció de Treball va requerir a l’Ajuntament l’elaboració d’un protocol en matèria d’assetjament. El 27 de juliol de 2015 el Comitè de seguretat i salut laboral va acordar l’elaboració dels protocols d’assetjament. En el si del Comitè de seguretat i salut laboral s’ha estat negociant el contingut del protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe i el protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral i/o sindical. El contingut dels protocols va ser ratificat pel Comitè d’empresa el 27 de juliol de 2018 i pel Comitè de seguretat i salut laboral, el 29 d’octubre de 2018.

L’Ajuntament de la Llagosta vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. Totes les dones i homes de l’Ajuntament de la Llagosta tenen dret que es respecti la seva dignitat. I tots els homes i dones de l’Ajuntament de la Llagosta tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (ciutadania, persones proveïdores, col·laborador externs, etc.) amb respecte i de col·laborar perquè tothom sigui respectat.

Així mateix els i les delegats/es sindicals i els i les representants del personal tenen reconegut, en el desenvolupament de les seves tasques sindicals i laborals, el dret al respecte de la seva intimitat i la consideració deguda a la seva dignitat. Les conductes discriminatòries relacionades amb la seva tasca laboral i sindical que es puguin produir a la corporació són contràries a la legalitat. La defensa legitima que fan els delegats/es sindicals dels drets laborals dels treballadors públics pot comportar enfrontaments amb superiors jeràrquics, fets que una vegada posats en el seu coneixement la corporació ha d’aturar de forma immediata.

Aquest protocol reuneix en un document les actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament laboral. També es recullen les actuacions necessàries per a l’articulació de solucions de conductes que puguin vulnerar el dret de llibertat sindical a l’Ajuntament de la Llagosta.

Aquest protocol representa el compromís institucional per a l’eradicació d’aquestes conductes, amb la finalitat de garantir la salut del personal tot promocionant un ambient de treball respectuós i saludable. Per això, totes les persones treballadores, i en especial aquelles amb autoritat sobre d’altres, assumeixen la responsabilitat d’evitar i denunciar els comportaments de naturalesa ofensiva, humiliant, degradant, hostil o intimidadora que es produeixin a la feina, i de donar suport a aquelles persones que les puguin estar patint.

El Ple també aprovarà la primera addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments del Vallès Oriental i del Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei del taxi en virtut de la qual la s’incorporen els ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines.

També, està previst aprovar la revisió de les tarifes corresponents als serveis funeraris del municipi de la Llagosta per a l’exercici 2019 amb un increment de l’1’5%, d’acord amb la proposta de la Funerària Montserrat Truyols. Aquesta és l’empresa que presta aquests serveis al nostre municipi.

El ple acabarà amb el torn de precs i preguntes.

Publicitat

Publicitat

Més notícies