Dijous, 01 desembre 2022
10 C
La Llagosta

El TSJC anul·la una modificació urbanística que afectava als terrenys de Valentine

La secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Montcada Nord-Parc de la Riera Seca, on es troba l’empresa Valentine, que havia estat impugnada per l’Ajuntament de la Llagosta. La sentència dóna la raó al Consistori llagostenc, que, entre d’altres qüestions, està en contra que el sector que ocupa Valentine passi a ser sòl industrial i deixi de ser zona verda. La sentència no és ferma, ja que encara es podria presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

L’Ajuntament de la Llagosta va presentar un recurs contenciós administratiu contra l’acord del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, del 4 d’agost del 2016 d’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Montcada Nord-Parc de la Riera Seca del municipi de Montcada i Reixac. Les parts demandades eren la Generalitat i l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Amb aquesta decisió, el Consistori de la Llagosta donava continuïtat a les accions judicials anteriors que van fer que el Tribunal Suprem declarés nul·la la modificació del Pla General Metropolità que requalificava la zona verda de Can Milans en zona industrial.

El TSJC estima el motiu d’impugnació basat en la manca d’avaluació ambiental estratègica de la modificació puntual. També s’estima el motiu d’impugnació consistent en que la modificació puntual vulnera el Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona de 20 d’abril de 2010 (jeràrquicament superior) de manera àmplia. Segons la sentència, la modificació puntual aprovada per l’Ajuntament de Montcada contempla una previsió molt més reduïda del futur vial d’alta capacitat que creuaria la C-33, les línies d’AVE, la C-17 i el sector de la riera Seca. En canvi, si recollís les determinacions del Pla Parcial Metropolità, la zona verda del front de la riera Seca i l’àrea verda al costat de la C-17 quedarien desvirtuades per al seu ús.

En perdre valor funcional, social i ambiental les zones verdes descrites, decau el model d’ordenació proposat en la modificació puntual i fa innecessari abordar els restants motius d’impugnació: condicions hidràuliques de la riera Seca, zona inundable dels espais lliures, alçades màximes i vulneració del principi de justa distribució de beneficis i càrregues.

L’alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha afirmat que la sentència del TSJC és una “bona notícia per a la Llagosta”, tot i que ha recordat que encara hi pot haver un recurs davant del Tribunal Suprem.

“La Justícia torna a donar la raó a l’Ajuntament de la Llagosta, que sempre ha vetllat i vetllarà pels interessos de la ciutadania de la nostra localitat”, ha indicat l’alcalde.

Publicitat

Publicitat